תנאי השירות ומדיניות פרטיות

1. כללי

1.1 אתר ספורט 1 international בכתובת sport1int.co.il (להלן: “האתר”) מנוהל ומופעל ע”י צ’רלטון בע”מ מרחוב האחים מסלאוויטה 15 תל אביב, טלפון 077-7333555 (להלן: “ספורט 1”) ובאחריותה.

1.2 ספורט 1 מציע שירות צפייה בתכני וידאו בשידור ישיר ובשירות VOD, בתשלום חודשי (להלן: “השירות”), על פי התנאים המפורטים במסמך זה להלן (להלן: “תנאי השירות”).

1.3 המונחים “אתה” ו/או “המשתמש” מתייחסים למשתמש בשירות, השימוש בלשון זכר במסגרת תנאי שימוש אלו נעשה לשם נוחות בלבד ומתייחס הן לזכר והן לנקבה.

2. קבלת תנאי השירות

כתנאי לשימוש בשירות עליך להסכים לתנאי השירות המפורטים במסמך זה. הרישום לשירות מהווה אישור לכך שקראת את תנאי השירות והנך מסכים להם. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אתה נדרש שלא להירשם ולא להשתמש בשירות. על המשתמש חלה האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש, כפי שיעודכנו מעת לעת.

3. רישום ושימוש בשירות

3.1 על מנת להירשם לשירות, עליך למלא את טופס ההרשמה באתר או באפליקציה. בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור מספר פרטים אישיים. עליך למסור פרטים נכונים ומלאים, ומסירתם מהווה הצהרה מצדך על נכונותם. לידיעתך הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

3.2 אתה מתחייב שלא להשתמש בסיסמה ובשם המשתמש של אחר ולא למסור את הסיסמה ושם המשתמש שלך לכל צד שלישי. חשוב שתשמור על סודיות הפרטים, כי אתה עלול להיות אחראי לשימוש שיעשה בהם (כולל לתשלום), אפילו אם נעשה בלי הסכמתך. אנו ממליצים כי תשנה את הסיסמה מפעם לפעם.
3.4 לא תינתן האפשרות לצפייה בו זמנית משני מכשירים שונים (מחשב/ סמארטפון/ טאבלט) ע”י אותו משתמש.

4. בדיקת תאימות ואיכות צפייה

4.1 על מנת להשתמש בשירות יש לוודא ולדאוג לכך שהחיבור לאינטרנט שברשותך תקין ומהירות החיבור בפועל גבוהה מ 1000 קילובייט/שנייה (download). על המשתמש אף לדאוג כי כל ציוד המחשב שברשותו תקין וכי מותקנות כל התוכנות הנדרשות לשם צפייה בוידאו באינטרנט .

4.3 ידוע למשתמש כי השימוש בשירות תלוי בפעולתן התקינה של מערכות תקשורת מורכבות, שחלקן אינן מצויות תחת שליטתו של ספורט 1. בהתאם לכך, ספורט 1 לא יהיה אחראי לכל מניעה ו/או תקלה ו/או פגיעה באפשרות להעברת השירות אל ציוד הקצה של המשתמש ו/או לשימוש בשירות. ככל שהדבר תלוי בספורט 1, נעשה מאמצים על מנת לפתור כל מניעה או בעיה כאמור.

4.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור, ספורט 1 לא ישא באחריות לכל תקלה, כשל, שביתה או אירוע כוח עליון, בין ברשת האינטרנט, בין בציוד השידור ובין בציוד הקצה שברשות המנוי, אשר בעטיים יחולו שיבושים במתן השירות.

5. שירות בתשלום

5.1 השירות הינו שירות מנוי בתשלום.

5.2 דמי המנוי ישולמו בכל חודש מראש בגין החודש שלאחר מכן. לא ניתן לרכוש מנוי לתקופה קצרה מחודש.

5.3 תשלום דמי המנוי לרוכשים את השירות באמצעות אתר האינטרנט יבוצע באמצעות חשבון PayPal או כרטיס אשראי של המשתמש אשר פרטיו נמסרו על ידי המשתמש בעת רכישת השירות. מועד החיוב בפועל בדמי המנוי ייקבע בהתאם לתנאי ההתקשרות שבין כל אחד מהמשתמשים לבין חברת האשראי הרלבנטית. דמי מנוי למשתמשים שרכשו את המנוי באמצעות האפליקציה יגבו על ידי מפעילת חנות האפליקציות (אפל/ גוגל).

6. מדיניות ביטולים והחזרים

6.1 ניתן לבטל את המנוי בכל עת. ביטול המנוי הוא באחריות המשתמש